Zprávy

Usnesení okresního sněmu ČMMJ ze dne 11.5.2022

Foto z okresního sněmu ČMMJ

ČZ Vás zve na odbornou prezentaci nové řady kulovnic CZ 600 11.6.2022

Oznámení o změně e-mailové adresy

ČMMJ sjednocuje systémy elektronické komunikace a z toho důvodu dochází ke změně e-mailové adresy i OMSu Uherské Hradiště.Stávající adresa cmmj.uh@telest.cz je nahrazena novou adresou uherskehradiste@cmmj.cz  K zajištění plynulosti přechodu na novou adresu jsou v současnosti v provozu adresy obě. Tento stav potrvá do konce měsíce ledna 2022 a pak bude dosavadní adresa zrušena.

Výzva Státní veterinární správy

Rádi bychom Vám připomněli stálou povinnost, abyste zabezpečili vyšetřování uhynulých divokých prasat (včetně sražených) na africký mor a klasický mor prasat.

Je stále vypláceno nálezné ve výši 2000 Kč za každé odevzdané uhynulé divoké prase anebo za odevzdané vzorky z něj. Tuto žádost o spolupráci zasíláme vzhledem k nízkému počtu vyšetřených uhynulých divočáků za 1. čtvrtletí roku 2021 ve Zlínském kraji.

S pozdravem

MVDr. Veronika Zapletalová

veterinární inspektor – odborný rada

Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

v.zapletalova.kvsz@svscr.cz

V Uherském Hradišti 13.4.2021